Nizhny Novgorod

Welcome to Nizhny.city — your guide to Nizhny Novgorod restaurants, bars, night clubs, hotels, shops, attractions and more ...

Sign Up or find somewhere to party

Today's Top Suggestions

3 STAR HOTELS

Volzhsky Otkos Hotel

A Verkhnevolzhskaya Naberezhnaya 2a

RUSSIAN RESTAURANTS

Vitalich Restaurant

B B. Pokrovsky Street 35

DOCTORS (GENERAL PRACTICE)

Zdorove Lechnevno-Konsultativnii Center

C Minina ul d 35

4 STAR HOTELS

Nikola House Hotel

D 18 Pozharsky Street

Current Location