Nizhny Novgorod

Welcome to Nizhny.city — your guide to Nizhny Novgorod restaurants, bars, night clubs, hotels, shops, attractions and more ...

Sign Up or find somewhere to sleep

Today's Top Suggestions

3 STAR HOTELS

Oktyabrskaya Hotel

A 9a Verkhne-Volzhskaya Embankment

THEATRE

Nizhny Novgorod Comedy Theatre

B ul Gruzinskaya 23

MUSEUMS

The Museum of History of Art-Crafts

C Bolshaya Pokrovskaya street 43

AIRLINES

Region-Avia

D Nizhny Novgorod International Airport

Current Location